Deelnamevoorwaarden Wenz prijsactie hoofdcatalogus

De prijsactie loopt van 01-07-2014 t/m 31-07-2014. De prijsactie is georganiseerd door K - Mail Order GmbH & Co. KG, 75177 Pforzheim, Duitsland. Iedereen die de Wenz fashion video heeft bekeken, kan deelnemen door het antwoord op de prijsvraag op te sturen naar fashionvideo@wenz-mode.be  Onder alle inzenders met het juiste antwoord verloten wij 5 Wenz modecheques ter waarde van € 100,-. U hoeft niet te bestellen om mee te kunnen doen. Een bestelling beïnvloedt uw kans op de prijs niet. De prijzen worden op kosten van K-Mail Order aan de winnaars verstuurd. De winnaar kan via e-mail door K-Mail Order op de hoogte gebracht worden. Elke aanspraak op de gewonnen prijs vervalt, als de winnaar zich niet binnen 28 dagen na kennisgeving meldt. Door deelname aan de prijsactie gaat de deelnemer er uitdrukkelijk mee akkoord, dat K-Mail Order de benodigde gegevens gedurende de duur van de prijsactie bewaart. De deelnemer kan zijn of haar instemming en daarmee deelname aan de prijsactie te allen tijde herroepen. K-Mail Order zal de persoonsgegevens van de deelnemers niet vrijgeven aan derden. De winnaar gaan ermee akkoord, dat zijn/haar naam en woonplaats in de winnaarsgalerij gepubliceerd kunnen worden. K-Mail Order behoudt zich het recht voor om de prijsactie op elk moment, om zwaarwegende redenen, zonder vooraankondiging te beëindigen of te onderbreken. Medewerkers van K-Mail Order en hun familieleden en aan K-Mail Order verbonden ondernemingen zijn uitgesloten van deelname. Alle deelnemers stemmen in met bovengenoemde voorwaarden. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan. Kennelijke druk- en zetfouten binden K-Mail Order GmbH & Co. KG niet.