Deelnamevoorwaarden

1. Onder alle deelnemers worden 5 shoptegoedbonnen ter waarde van € 500 verloot. De actie sluit op 15-11-2016.

2. U hoeft niet te bestellen om mee te kunnen doen. Een bestelling beïnvloedt uw kans om te winnen niet.

3. Medewerkers en inwonende gezinsleden van WENZ of dochterondernemingen, alsmede een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze actie zijn van deelname uitgesloten.

4. De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht. Winnaars kunnen met hun naam in een winnaarsgalerij getoond worden.

5. De prijsactie is georganiseerd door K-Mail Order GmbH &Co. KG, Sachsenstrasse 23, 75177 Pforzheim, Duitsland ter promotie van het merk WENZ.

6. Door deelname aan de prijsactie gaat de deelnemer ermee akkoord, dat K-Mail Order GmbH & Co. KG de gegevens gedurende de duur van de prijsactie bewaart.

7. De deelnemer kan zijn of haar instemming te allen tijde herroepen.

8. Automatisch gegenereerde inzendingen zijn ongeldig.

9. De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

10. Deze actie is georganiseerd conform de gedragscode promotionele kansspelen. Mocht u klachten hebben over deze actie dan kunt u zich wenden tot WENZ Postbus 10250, 2600 Berchem. Kennelijke druk- en zetfouten binden WENZ niet. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.