DEELNAMEVOORWAARDEN VOOR DE KERSTWINACTIE

1. Beschrijving van de prijsactie en organisator

De prijsactie begint op 27-11-2017 en eindigt op 24-12-2017. De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. Automatisch gegenereerde inzendingen zijn ongeldig. Deze actie wordt georganiseerd door WENZ (K-Mail Order GmbH & Co. KG, Sachsenstraße 23, 75177 Pforzheim). Een bestelling beïnvloedt uw kans om te winnen niet. De actie wordt over het gehele concern ingezet.
 

2. Beschrijving en afhandeling van de prijsactie

Voor deelname aan de prijsactie moeten persoonsgegevens naar waarheid worden ingevuld. Medewerkers en inwonende gezinsleden van WENZ of dochterondernemingen, alsmede een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze actie zijn van deelname uitgesloten. WENZ behoudt zich het recht voor om personen van deelname uit te sluiten indien daar een geldige reden voor is, zoals schending van de deelnamevoorwaarden of de wet. Ook kunnen in deze gevallen uitgekeerde prijzen worden teruggevorderd. Contante uitbetaling van de prijzen is niet mogelijk. Het overdragen van een prijs aan een andere persoon is niet geoorloofd. De prijzen worden op kosten van WENZ verstuurd. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van het adres/e-mailadres.
 

3. Verandering van de deelnamevoorwaarden en beëindiging van de prijsactie

WENZ behoudt zich tevens het recht voor om de prijsactie op elk moment, om zwaarwegende redenen, zonder vooraankondiging en zonder opgave van redenen te beëindigen of te onderbreken. Indien het beëindigen van de prijsactie is veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, heeft WENZ het recht om een schadevergoeding te vorderen. De organisator is niet aansprakelijk voor het functioneren van de website: www.wenz-mode.be/nl/kerstwinactie2017/
 

4. Gegevensbescherming

Door deelname aan de prijsactie gaat de deelnemer ermee akkoord dat WENZ de persoonsgegevens gedurende de duur van de prijsactie bewaart. De deelnemer kan zijn of haar instemming te allen tijde herroepen. Persoonsgebonden gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Winnaars kunnen met naam en woonplaats in een winnaarsgalerij getoond worden. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier: http://www.wenz-mode.be/nl/veiligheid-en-privacy/
 

5. Overig  

Deze actie is georganiseerd conform de gedragscode promotionele kansspelen. Mocht u klachten hebben over deze actie dan kunt u zich wenden tot WENZ, Postbus 10250, 2600 Berchem. Kennelijke druk- en zetfouten binden WENZ niet. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.