Deelnamevoorwaarden:

1. WENZ stelt voor deze actie 2x een stedentrip naar Hamburg van 14-05 t/m 17-05-2020 incl. concert in de Elbphilharmonie voor 2 personen elk t.w.v. €1500, beschikbaar. Contante uitbetaling is niet mogelijk. De prijzen worden verloot onder alle inzenders van het juiste antwoord op de prijsvraag die vermeld staat op uw bestelbon. De prijzen worden toegekend middels verloting door een onpartijdige derde en zijn niet overdraagbaar. U hoeft uw prijs met niemand te delen.

2. Om uw kans op een prijs te benutten, dient u uiterlijk 09-02-2020 te reageren. Reageren kan door het juiste antwoord op de prijsvraag door te geven
via de bijgaande bestelbon, online op wenz-mode.be/nl/elbphilharmonie of telefonisch. Indien wij uw reactie na de einddatum ontvangen, dan is uw kans op een prijs ongeldig. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, of indien een winnaar niet reageert op bericht van de organisator, zal de prijs niet worden uitgekeerd aan degene die de prijs gewonnen heeft. In dat geval is K-Mail Order GmbH & Co. KG gerechtigd een andere winnaar te trekken aan wie de prijs zal toekomen conform de bepalingen van dit reglement. K-Mail Order GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor de opgave van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail-of huisadres) door de deelnemer, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of voor verlies van dergelijke gegevens.

3. U hoeft niet te bestellen om mee te kunnen doen. Een bestelling beïnvloedt uw kans om te winnen niet. Als u niet bestelt, kunt u uw
bestelbon opsturen in de bijgesloten antwoordenvelop.

4. Voor klachten over de prijsactie kunt u terecht bij WENZ, Postbus 10250, 2600 Berchem.

5. De gewonnen prijzen worden door WENZ uitgekeerd. De winnaars krijgen van WENZ hierover schriftelijk bericht.

6. Medewerkers en inwonende gezinsleden van K-Mail Order GmbH & Co. KG of dochterondernemingen, alsmede een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze actie zijn van deelname uitgesloten.

7. Prijswinnaars hebben het recht hun medewerking aan publiciteit te weigeren. Indien de prijswinnaar meewerkt aan publiciteit zal WENZ ter bescherming van de privacy zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van betrokkene.

8. Deelname vanaf 18 jaar.

9. De prijsactie is georganiseerd door K-Mail Order GmbH & Co. KG, Sachsenstrasse 23, 75177 Pforzheim, Duitsland ter promotie van het merk WENZ en wordt over het hele concern ingezet. Door deelname aan de prijsactie gaat de deelnemer ermee akkoord, dat KMail Order GmbH & Co. KG de gegevens gedurende de duur van de prijsactie bewaart. Deelnemers kunnen hun toestemming te allen tijde herroepen. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet doorgegeven aan derden.

10. Kennelijke druken zetfouten binden WENZ niet.

11. Alle deelnemers stemmen in met bovengenoemde voorwaarden. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.