Deelnamevoorwaarden

1. WENZ stelt voor deze actie 3 WENZ shoptegoedbonnen ter waarde van elk 200 euro ter beschikking. De 50ste, 75ste en de 100ste inzender van de enquête wint.

2. U kunt de enquête schriftelijk of online invullen. Voor online deelname dient u het online formulier in te vullen en te versturen. Voor schriftelijke deelname kunt u de enquête naar ons toesturen met de bijgevoegde antwoordenvelop.

3. De sluitingsdatum is 11-02-2018. Indien wij uw inzending na de sluitingsdatum ontvangen, maakt u geen kans meer op een prijs.

4. U hoeft niet te bestellen om mee te kunnen doen. Een bestelling beïnvloedt uw kans om te winnen niet.

5. Mocht u klachten hebben over deze actie, dan kunt u zich wenden tot WENZ, Postbus 10250, 2600 Berchem. Medewerkers en inwonende gezinsleden van K-Mail Order GmbH & Co KG of dochterondernemingen, alsmede een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze actie zijn van deelname uitgesloten.

6. De winnaars kunnen bekendgemaakt worden in een winnaarsgalerij. Prijswinnaars hebben het recht hun medewerking aan publiciteit te weigeren. Indien de prijswinnaar meewerkt aan publiciteit zal WENZ ter bescherming van de privacy zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van betrokkene. Door deelname aan de prijsactie gaat de deelnemer ermee akkoord, dat K-Mail Order GmbH & Co. KG de gegevens gedurende de duur van de prijsactie bewaart. De deelnemer kan zijn of haar instemming te allen tijde herroepen. Contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk. Winnaars die online hebben deelgenomen, krijgen per e-mail bericht. Winnaars die schriftelijk hebben deelgenomen, krijgen schriftelijk bericht.

7. De prijsactie is georganiseerd door K-Mail Order GmbH &Co. KG, Sachsenstrasse 23, 75177 Pforzheim.

8. Kennelijke druk- en zetfouten binden WENZ niet. Alle deelnemers stemmen in met bovengenoemde voorwaarden. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.


9. De sluitingsdatum is 11-02-2018.